Traçabilitat i integració de dades

+ 0
digitalitzats diariament
0
països
+ 0
aplicacions integrades

Solutions Scope

01

Traçabilitat Blockchain pel transport d’animals vius

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus ligula diam, pellentesque non lectus in, vestibulum malesuada odio.

Informació completa

02

Recepció d’animals vius

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus ligula diam, pellentesque non lectus in, vestibulum malesuada odio.

Informació completa

03

Comptador de porcs vius

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus ligula diam, pellentesque non lectus in, vestibulum malesuada odio.

Informació completa

04

Gestió de corrals. Control de partides per a la matança

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus ligula diam, pellentesque non lectus in, vestibulum malesuada odio.

Informació completa

04

Gestió de corrals. Control de partides per a la matança

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus ligula diam, pellentesque non lectus in, vestibulum malesuada odio.

Informació completa

05

ID-Merge - Obtenció de les dades de classificació

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus ligula diam, pellentesque non lectus in, vestibulum malesuada odio.

Informació completa

06

Assignació del gènere de la canal (T inox)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus ligula diam, pellentesque non lectus in, vestibulum malesuada odio.

Informació completa

07

Inspecció veterinària + PCC (punt crític de control)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus ligula diam, pellentesque non lectus in, vestibulum malesuada odio.

Informació completa

08

Obtencio del pes en calent de la canal

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus ligula diam, pellentesque non lectus in, vestibulum malesuada odio.

Informació completa

09

Autosort - Optimització de canals

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus ligula diam, pellentesque non lectus in, vestibulum malesuada odio.

Informació completa

10

Marcadors per injecció de tinta

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus ligula diam, pellentesque non lectus in, vestibulum malesuada odio.

Informació completa

11

Col·locació i ordenació de les canals en base a la seva utilització òptima / Creació d’ordres de sortida

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus ligula diam, pellentesque non lectus in, vestibulum malesuada odio.

Informació completa

12

Planificació de la producció a sala d’especejament

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus ligula diam, pellentesque non lectus in, vestibulum malesuada odio.

Informació completa

13

Control de rendiment - Talls primaris / Producte final

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus ligula diam, pellentesque non lectus in, vestibulum malesuada odio.

Informació completa

14

Sistema centralitzat dels trens d’etiquetatge

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus ligula diam, pellentesque non lectus in, vestibulum malesuada odio.

Informació completa

15

Preparació de comandes de Picking

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus ligula diam, pellentesque non lectus in, vestibulum malesuada odio.

Informació completa

16

Alarmes. Control d’incidències amb Automail

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus ligula diam, pellentesque non lectus in, vestibulum malesuada odio.

Informació completa

17

Control d’operacions i eficiència d’equips

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus ligula diam, pellentesque non lectus in, vestibulum malesuada odio.

Informació completa

.01

Traçabilitat Blockchain pel transport d’animals vius

Traçabilitat Blockchain pel transport d’animals vius

Creació de les guies sanitàries.

Registre de signatures/acceptació des de la granja, veterinari, transport i escorxador.

Descàrrega d’animals a l’escorxador, neteja de camions.

Les identitats de Blockchain queden enregistrades sense possibilitat de manipulacionsno desitjades.

.02

Recepció d’animals vius

Recepció d’animals vius

Amb un simple codi QR llegit a partir del telèfon mòbil del conductor del camió, totes les dades referents a la partida s’actualitzen dins del software de gestió de l’escorxador i aquesta operació queda enregistrada a Blockchain.

.03

Comptador de porcs vius

Comptador de porcs vius

Controla sense intervenció humana la quantitat d’animals que entren

Gravació automàtica de vídeo

Actualització automàtica del total

Possibilitat de revisió posterior

.04

Gestió de corrals. Control de partides per a la matança

Gestió de corrals. Control de partides per a la matança

Utilitzant un simple i intuïtiu panell tàctil, l’usuari crea l’ordre de matança.

.05

ID-Merge – Obtenció de les dades de classificació

ID-Merge - Obtenció de les dades de classificació

Software 100% integrat amb el sistema Autofom de Frontmatec, obtenint els predictors generats pel sistema i lligant-los a les dades de la partida i de la canal de forma individual.

.06

Assignació del gènere de la canal (T inox)

Assignació del gènere de la canal (T inox)

Programa per a l’assignació de gènere a cadascuna de les canals identificades que passen pel punt de neteja del cular.

.07

Inspecció veterinària + PCC (punt crític de control)

Inspecció veterinària + PCC (punt crític de control)

Aquest mòdul permet enregistrar qualsevol incidència que les canals puguin tenir.

Les incidències es poden configurar segons les necessitats de l’usuari.

.08

Obtencio del pes en calent de la canal

Obtenció del pes en calent de la canal

El pes corresponent a cadascuna de les canals s’obté de forma automàtica i s’actualitza amb la resta de dades obtingudes prèviament de cadascuna de les canals, com per exemple Autofom, inspecció veterinària, gènere…

Tenim versions de punts d’obtenció de pes sense intervenció humana que funcionen fins a 1.000 porcs/hora.

.09

Autosort – Optimització de canals

Autosort - Optimització de canals

Si assumim que totes les canals son diferents, seria un greu error des d’un punt de vista econòmic processar-les totes de la mateixa forma, volem dir, tallant-les igual.

Les canals diferents son vàlides per a obtenir productes comercials diferents i basant-nos en les especificacions del client, podem classificar-les dins de la càmera d’equalització de manera que es podran processar de la forma més òptima possible.

.10

Marcadors per injecció de tinta

Marcadors per injecció de tinta

Tenim dos tipus de marcadors de tinta:

  • Per marcar el segell sanitàri de forma automàtica
  • Per imprimir dades de traçabilitat i classificació corresponents a cadascuna  de les canals, informació que pot ser utilitzada posteriorment a la càmera de refredament o a la sala d’especejament.

.11

Col·locació i ordenació de les canals en base a la seva utilització òptima / Creació d’ordres de sortida

Col·locació i ordenació de les canals en base a la seva utilització òptima / Creació d’ordres de sortida

Segons la classe de canal assignada i els grups de classes assignats als rails de la càmera, gestiona el PLC de la càmera donant un ordre perfecte al posicionament de canals.

Per la banda de la sala d’especejament es crearan les ordres de sortida per obtenir els lots de canals segons les necessitats de producció.

.12

Planificació de la producció a sala d’especejament

Planificació de la producció a sala d’especejament

Software instalat als puntos d’identificació i pesat a la sala d’especejament.

.13

Control de rendiment – Talls primaris / Producte final

Control de rendiment - Talls primaris / Producte final

Obtenir el pes de tots els productes ens dona la informació necessària per saber el rendiment de cadascuna de les línies de producció, els lots i els diferents talls.

Per obtenir aquesta informació son necessaris punts d’identificació de producte equipats amb bàscules. També utilitzem lectors de ràdio freqüència RFID per tal d’identificar l’origen de cada producte.

Utilitzant el nostre sistema de control de rendiments és possible detectar desviacions causades per la rutina del treball diari i corregir-les ràpidament per tal d’evitar danys econòmics innecessaris.

.14

Sistema centralitzat dels trens d’etiquetatge

Sistema centralitzat dels trens d’etiquetatge

 Software per la centralització de la gestió de trens de etiquetat, aquesta aplicació permet gestionar i configurar els trens de etiquetat de forma remota i conjunta, evitant errors i haver de realitzar les operacions màquina a màquina.

.15

Preparació de comandes de Picking

Preparació de comandes de Picking

El software pot ser instal·lat en un punt de pesat, rebre les comandes de la ERP del client o formar part del sistema automatitzat de preparació de comandes.

El sistema robotitzat va més enllà de l’automatització de la sala, també proporciona una organització que en combinació amb el software permet la preparació de moltes més línies per minut.

.16

Alarmes. Control d’incidències amb Automail

Alarmes. Control d’incidències amb Automail

Saber què passa realment a la línia de producció és sempre un repte, i distribuir la informació de forma correcta és pràcticament impossible.

Utilitzant el nostre sistema d’incidències i alarmes connectat a Automail i Telegram sempre estareu informats en temps real de la situació de la matança i estareu segurs que la informació arriba a les persones adequades immediatament.

.17

Control d’operacions i eficiència d’equips

Control d’operacions i eficiència d’equips

Aplicació per a mesurar l’efectivitat dels processos, per àrees, seccions, torns i màquines…

Últimes notícies

PORKEXPO LATAM 2023

PORKEXPO LATAM 2023 Del 7 al 9 de Novembre de 2023 presentem BiofarmCheck a PorkExpo Latam, un dels events més prestigiosos i consolidats del sector

Llegir més »

About us

NunaSolutions, és una marca del Teknologisk Institute especialitzada en la recollida de dades, traçabilitat, sistemes i software de control a la industria càrnia.

Amb més de 25 anys d’experiència podem dir que a dia de avui controlem les dades de la matança de +100.000 porcs diaris i proporcionem als nostres clients dades per tal de prendre les decisions adequades.

a.

Traçabilitat complerta… des de la granja fins l’escorxador amb Blockchain.

b.

Software 100% integrat amb sistema Autofom.

c.

Inspecció veterinària, pesatge, classificació i marcatge de Canals amb tinta alimentària.

d.

Optimització de canals, gestió de la cambra d’equalització organitzant les canals.

e.

Control de rendiments a la sala d’especejament, talls primaris i producte final.

Contacte

Eduard Martínez

General manager

Jordi Sánchez

IT Development manager

Hervè Derrien

Consultant French market

Jordi Molins

Sales Manager

Eduard Martínez

General manager

Jordi Sánchez

IT Development manager

Hervè Derrien

Consultant French market

Jordi Molins

Sales Manager