Traçabilitat i integració de dades

digitalitzats diariament
+ 0
països
0
aplicacions integrades
+ 0

Solutions Scope

.01

Traçabilitat Blockchain pel transport d’animals vius

Traçabilitat Blockchain pel transport d’animals vius

Creació de les guies sanitàries.

Registre de signatures/acceptació des de la granja, veterinari, transport i escorxador.

Descàrrega d’animals a l’escorxador, neteja de camions.

Les identitats de Blockchain queden enregistrades sense possibilitat de manipulacionsno desitjades.

.02

Recepció i gestió Partides/Lots d’entrada

Recepció i gestió Partides/Lots d’entrada

Aplicatiu web Meat Data View, per al control i gestió vertical de l’escorxador.

Recepció de camions d’animals vius a partir de previsions diàries/setmanals o comandes de compra registrant les dades de granges, proveïdors, vehicles, transportistes, marques de qualitat, tipus d’animals…

Normativa SAE, registre i controls de benestar animal i d’hores de dejuni, transport, estabulació…

Gestió de tots els documents associats a la partida o lot. (Guia de transport, Traçabilitat, Dvrs…).

Pesatge de camions manual o automàtic per RFID.

Reporting complet i a mida per explotar i les dades.

Dashboards o panell de comandament per seguir l’evolució de les ordres de sacrifici a diferents nivells/departaments.

Control rentat camions i emissió de butlletí de desinfecció (punt 03)

.03

Rentat i desinfecció de camions

Rentat i desinfecció de camions

Control de la neteja de camions, controlant cicles de neteja i desinfecció de les màquines fins a arribar a l’emissió del certificat de desinfecció oficial: associant-lo a la partida d’entrada, identificant responsable/s i productes de neteja utilitzats.

Garantim l’activació del procés amb la identificació del transportista per RFID i/o lectura de matrícula automàtica, amb registre de vídeo o presa d’imatges per garantir una bona praxis del procés.

Emissió de tiquet amb valoració econòmica del procés.

.04

Comptador de porcs vius

Comptador de porcs vius

Controla sense intervenció humana la quantitat d’animals que entren.

Gravació automàtica de vídeo.

Actualització automàtica del total.

Possibilitat de revisió posterior.

.05

Gestió de corrals i ordres de sacrifici

Gestió de corrals i ordres de sacrifici

Aplicatiu que gestiona la ubicació dels animals vius als corrals.

Principals funcionalitats i seqüència d’ús:

 • Disseny del layout de corrals adaptat a la realitat física del client (Identificació de corrals, capacitats, espais ocupats/disponibles…)
 • Control d’operaris, dades de benestar animal, baixes, urgències.
 • Controls i verificació Antemortem previs a generar les ordes de sacrifici (totals o parcials de lots)
 • Sincronització PLCs per control de dutxes per tal d’estalviar el màxim d’aigua. (opcional)
 • Pig-Counter. Comptador de porcs vius per algorismes de IA (opcional)

.06

ID-Merge creació de canals i dades classificació i assignació de partides

ID-Merge creació de canals i dades classificació i assignació de partides

El sistema ID-MERGE es un software dedicat a generar les canals o IDs individuals per cada porc enllaçat amb tags RFID.

Manté la comunicació de dades amb el sistema Automarker y Autofom de Frontmatec®, calcula els predictors de la canal a partir del scanner realitzat por Autofom

Assignació de partides/lots en base a les ordres de sacrifici i urgències creades a la sortida dels corrals.

Funcions de control i seguiment de l’estat de l’equip Autofom (on-line, alarmes…) i les comunicacions.

.07

Assignació del gènere de la canal (T inox)

Assignació del gènere de la canal (T inox)

Programa per a l’assignació de gènere a cadascuna de les canals identificades que passen pel punt de neteja del cular, mitjançant banners tàctils en una estructura inox.

Connexió a antena RFID per a la lectura del tag identificatiu.

.08

Inspecció veterinària i Controls contaminacions

Inspecció veterinària i Controls contaminacions

Programari per controlar les canals i els lots contemplant totes les accions a realitzar en Inspecció.

Control d’ usuaris que estan treballant en cada punt d’Inspecció o Contaminacions.

Explotació de dades de canals, Inspecció, Comisos i Contaminacions.

Es contemplen 2 tipus d’ inspeccions:

 1. Nivell de Canal. El procés s’iniciarà amb la lectura del tag de la canal o introducció manual de la ID de la canal.
 • Assignació de motiu/s
 • Assignació de peces decomissades amb el corresponent pes.
 • Observacions
 • Registre veterinari i auxiliar que han intervingut
 1. Nivell de Lot/Partida
 • Quadricula amb quantitat de vísceres per peça i motiu (amb pantalla tàctil o quadre inox amb polsadors)
 • Control/comptador automàtic de rebuig de safates de vísceres

Dashboard a Meat Data View per controlar tot el que passa a la línia, a temps real, a nivell d’inspeccions.

Mòdul opcionals:

 • Comunicació amb el PLC per controlar els tancs i lots que sang que son aptes o no.
 • APP mòbil per registrar fotografies dels decomisos.
 • Control i comptadors de mostres de triquina

.09

Obtenció del pes en calent de la canal

Obtenció del pes en calent de la canal

El pes corresponent a cadascuna de les canals s’obté de forma automàtica i s’actualitza amb la resta de dades obtingudes prèviament de cadascuna de les canals, com per exemple Autofom, inspecció veterinària, gènere…

Possibilitat d’entrada de paràmetres manuals, conformació, classificacions a mida, destins de les canals.

Tenim versions de punts d’obtenció de pes sense intervenció humana que funcionen fins a 1.000 porcs/hora.

Sistema de backup de pesos. Sempre tindrà tots els pesos encara que tingui els programes aturats.

.10

Autosort – Optimització de canals

Autosort - Optimització de canals

Si assumim que totes les canals son diferents, seria un greu error des d’un punt de vista econòmic processar-les totes de la mateixa forma, volem dir, tallant-les igual.

Les canals diferents son vàlides per a obtenir productes comercials diferents i basant-nos en les especificacions del client, podem classificar-les dins de la càmera d’equalització de manera que es podran processar de la forma més òptima possible amb el mòdul Autosort.

Funcionalitats principals:

 • Creació de classes utilitzant totes les dades obtingudes el sistema (partida, granja, pes, % de magre, gènere, tipus animal, client…)
 • Infinits tipus de classes per un mateix animal segons la seva funcionalitat o departament (compres, producció, liquidacions…)
 • Gestió de vies i càmeres amb les seves capacitats.

.11

Marcadors per injecció de tinta

Marcadors per injecció de tinta

Tenim dos tipus de marcadors de tinta:

 • Per marcar el segell sanitàri de forma automàtica
 • Per imprimir dades de traçabilitat i classificació corresponents a cadascuna  de les canals, informació que pot ser utilitzada posteriorment a la càmera de refredament o a la sala d’especejament.

.12

Col·locació i ordenació de les canals en base a la seva utilització òptima (WMS) / Creació d’ordres de sortida

Col·locació i ordenació de les canals en base a la seva utilització òptima (WMS) / Creació d’ordres de sortida

Segons la classe de canal assignada i els grups de classes assignats als rails de la càmera, gestiona el moviment d’aquestes contra el PLC de la càmera donant un ordre perfecte al posicionament de canals.

Per la banda de la sala d’especejament es crearan les ordres de sortida per obtenir els lots de canals segons les necessitats de producció.

Es poden crear totes les ordres a l’inici de la jornada i el HUB-WMS s’encarregarà d’anar fent les peticions al PLC progressivament, podent pausar o modificar les prioritats de les peticions.

.13

Sala d’especejament – Planificador de la producció

Sala d’especejament - Planificador de la producció

Eina per a la planificació de la producció de la sala d’especejament. Es pot utilitzar per cada línia o globalment a la sala.

Generació d’ordres de treball en base als criteris desitjats, funcionament contra comandes, estoc o personalitzada.

Panell de comandament a temps real de la producció a la sala.

Integració i sincronització amb ERP, comandes, productes, estocs.

.14

Sala d’especejament – Punts ID & Control de rendiments

Sala d’especejament - Punts ID & Control de rendiments

Obtenir el pes de tots els productes ens dona la informació necessària per saber el rendiment de cadascuna de les línies de producció, els lots i els diferents talls.

Per obtenir aquesta informació son necessaris punts d’identificació de producte, lot, unitats equipats amb bàscules. També utilitzem lectors de ràdio freqüència RFID per tal d’identificar l’origen de cada producte i garantir l’enviament al destí final comunicant amb el PLC corresponent.

Utilitzant el nostre sistema de control de rendiments és possible detectar desviacions causades per la rutina del treball diari i corregir-les ràpidament per tal d’evitar danys econòmics innecessaris.

.15

DRS – Debboning room software

DRS – Debboning room software

Software integral de producció des de l’entrada de sala d’especejament fins a la expedició o producte final.

Principals funcionalitats:

 • App web per a terminals tàctils i mòbils sense necessitat de connectar cap dispositiu ni dependre de cap ordinador.
 • Generació d’ordres de treball automàtiques en base a criteris seleccionats per l’usuari.
 • Gestió de magatzems i control de stock
 • Gestió de fórmules i transformacions de productes
 • Pesatge identificació/etiquetat dels productes i dels contenidors.
 • Gestió d’etiquetes amb codis de barres i especificacions del producte (idioma, dades producció, informació nutricional, caducitat, conservació…)
 • Gestió SAE
 • Multi espècie
 • Balanç de masses. Reporting i explotació de dades.
 • Sincronització ERP

.16

Sistema centralitzat dels trens d’etiquetatge – SIGETIC

Sistema centralitzat dels trens d’etiquetatge - SIGETIC

Software per la centralització de la gestió de trens de etiquetat, aquesta aplicació permet gestionar i configurar els trens de etiquetat de forma remota i conjunta, evitant errors i haver de realitzar les operacions màquina a màquina.

Principals funcionalitats:

 • Visualització a temps real del funcionament de les maquines, manteniment de màquines i grups de màquines
 • Clients i grups de clients o grans superfícies
 • Comandes, Articles i famílies
 • Manteniment d’etiquetes, condicions d’etiquetat i formats per articles, clients o grups.
 • Generar menús personalitzats a les maquines Bizerba
 • Sincronització ERP

.17

Preparació de comandes de Picking

Preparació de comandes de Picking

El software pot ser instal·lat en múltiples punts de pesatge, es reben les comandes de la ERP del client organitzant rutes, prioritzant comandes o formar part del propi sistema automatitzat de preparació de comandes SAPP.

Les comandes s’organitzen per seccions, sales o tipus de productes, agrupant posteriorment per organitzar la logística de transports.

Aplicació web executable des de qualsevol dispositiu, des de un PanelPC tàctil fins a dispositius mòbils per a expedicions ràpides amb lectures de codis de barres, QR o tags.

El sistema robotitzat va més enllà de l’automatització de la sala, també proporciona una organització que en combinació amb el software permet la preparació de moltes més línies per minut.

.18

Alarmes. Control d’incidències amb Automail &Telegram

Alarmes. Control d’incidències amb Automail &Telegram

Saber què passa realment a la línia de producció és sempre un repte, i distribuir la informació de forma correcta és pràcticament impossible.

Utilitzant el nostre sistema d’incidències i alarmes connectat a Automail i Telegram sempre estareu informats en temps real de la situació de la matança i estareu segurs que la informació arriba a les persones adequades immediatament.

BOT de Telegram per rebre alarmes i consultar dades de producció a temps real sense necessitat de connexions remotes i des de qualsevol lloc.

.19

Control d’operacions i eficiència d’equips – OEE

Control d’operacions i eficiència d’equips - OEE

El OEE (Overall Equipment Effectiveness) es un indicador utilitzat en la industria per mesurar l’eficiència i la efectivitat global dels sistemes de producció.

Nuna Solutions és el partner ideal ja que disposa de les dades i la comunicació amb tots els dispositius per a obtenir aquest indicador.

Perquè és important la OEE?

L’OEE és important perquè és una norma reconeguda a la indústria manufacturera. La millora de l’OEE també té una sèrie de beneficis, com ara l’augment de la capacitat, la reducció dels costos i l’augment de la qualitat i l’eficiència de la producció.

El càlcul de l’OEE també es pot utilitzar com a eina de diagnòstic per detectar les ineficiències dels equips abans que perjudiquin els resultats de la planta. Atès que l’OEE es desglossa en categories, als responsables de qualitat els és més fàcil identificar les mancances i el rendiment dels equips.

Les tres mesures calculades son:

 • Disponibilitat: Mesura el temps real en què l’equip està disponible per a la producció, exclòs el temps planificat d’inactivitat com ara manteniment, configuració i temps de canvi. Es calcula com la relació entre el temps d’operació i el temps de producció planificat.
 • Rendiment: Mesura la velocitat a la qual opera l’equip en comparació amb la seva velocitat màxima teòrica. Considera factors com ara les parades menors. Es calcula com la relació entre la velocitat de producció real i la velocitat de producció ideal.
 • Qualitat: Mesura la proporció de producció bona respecte al total de producció, tenint en compte els defectes, el re-processat i els residus. Es calcula com la relació entre les peces bones produïdes i el total de peces produïdes.

La combinació d’aquests tres factors s’obté el valor de la OEE

En resum, la implementació de l’OEE en un escorxador pot conduir a una operació més eficient, una millor utilització de recursos, productes de més qualitat, decisions més informades i una alineació més gran amb els objectius estratègics.

Últimes notícies

PORKEXPO LATAM 2023

PORKEXPO LATAM 2023 Del 7 al 9 de Novembre de 2023 presentem BiofarmCheck a PorkExpo Latam, un dels events més prestigiosos i consolidats del sector

Llegir més »

About us

NunaSolutions, és una marca del Teknologisk Institute especialitzada en la recollida de dades, traçabilitat, sistemes i software de control a la industria càrnia.

Amb més de 25 anys d’experiència podem dir que a dia de avui controlem les dades de la matança de +100.000 porcs diaris i proporcionem als nostres clients dades per tal de prendre les decisions adequades.

a.

Traçabilitat complerta… des de la granja fins l’escorxador amb Blockchain.

b.

Software 100% integrat amb sistema Autofom.

c.

Inspecció veterinària, pesatge, classificació i marcatge de Canals amb tinta alimentària.

d.

Optimització de canals, gestió de la cambra d’equalització organitzant les canals.

e.

Control de rendiments a la sala d’especejament, talls primaris i producte final.

Contacte

Eduard Martínez

General manager

Jordi Sánchez

IT Development manager

Hervè Derrien

Consultant French market

Jordi Molins

Sales Manager

Eduard Martínez

General manager

Jordi Sánchez

IT Development manager

Hervè Derrien

Consultant French market

Jordi Molins

Sales Manager